Poetul și savantul Ion Vatamanu a fost omagiat la Costiceni

Poetul și savantul Ion Vatamanu a fost omagiat la Costiceni

In memoriam
de Deomid Savca
Dormi, Ioane Vatamane,
Pilda-Ți arde-n licăriri;
Fie-Ți țărâna ușoară
În mormânt, sub trandafiri.

Noi cu Tine-n gând și-n suflet
Și-ndrumați de Fapta Ta,
Scumpă ni-i Făgăduința,
Nicicând nu te vom uita.

Chipul Tău senin și firav,
Ci-i cu cartea-ntruchipat,
Îi îndrumă spre lumină
Pe bravii elevi din sat.
În anul 2014 se împlinesc 77 de ani de la nașterea regretatului poet și savant Ion Vatamanu. Ilustrul fiu al localității Costiceni, s-a născut la 1 mai 1937 și, cât i-a fost îngăduit să trăiască, până la 9 august 1993, a lăsat urmașilor o mulțime de lucrări și fapte formidabile, înzestrându-şi biografia cu o imensă activitate culturală, științifică și politică ce va dăinui peste veacuri. Poetul le-a dăruit consătenilor un pic de veşnicie, şi-a îndeplinit  pe deplin datoria față de meleagurile natale, unde s-a format ca personalitate, lăsând generației viitoare o imensă comoară literară.
În semn de recunoștință și dragoste pentru activitatea lui Ion Vatamanu, în incinta Școlii Medii de cultură generală din localitatea Costiceni s-a organizat o manifestate culturală, dedicată regretatului poet. Cu aleasă mândrie, organizatorii solemnității, profesoarele Valentina Colac și Luiza Carp, în conlucrare cu bibliotecarele Serafima Corețcaia și Viorica Stanciu, au oferit celor prezenți un minunat program cultural, consacrat lui Ion Vatamanu. Printre oaspeții mult stimați au fost prezenţi directoarea școlii Nelea Muntean, poetesa populară Zinaida Smochină-Rotaru, foștii profesori, Deomid Savca și Victoria Botezat, profesorii actuali, elevi și alți oameni de bună credință.
Elevele claselor a 7-a și a 10-a au adus elogii limbii române, fiecare rostind cuvinte de laudă și recitând versuri ale poetului comemorat. Emoţii deosebite a generat prezentarea unui film documentar realizat de profesoara de limbă și literatură română Luiza Carp, care evocă mărturiile și amintirile lui Ion Vatamanu. Printre secvențele video am urmărit cu entuziasm interviul mătușii Marioara (mama scriitorului), care povestea cu lacrimi în ochi despre copilăria și pasiunile fiului ei. Din cauza vârstei înaintate, dumneaei nu a fost prezentă la manifestare. Sărmana bunicuță stătea tristă pe un scăunaș din curtea ei înverzită. Dorul îi frânge întruna inimă după fiul care s-a stins prematur din viață. După încheierea programului, un grup de elevi și profesori au vizitat-o pe venerabila măicuţă a poetului, exprimându-i recunoștință și mulțumiri. Printre lacrimi ea le-a povestit:
- Așa-i viața, noi trăim greu! Să nu vă rușinați pe poezii, rușinați-vă de lucruri rele, iar de cele bune să nu vă rușinați. Trăim vremuri cumplite, s-o ferească Dumnezeu pe Ucraina de război, am știut ce-i asta, am trecut și eu prin foc și foamete. Când venea la noi Ion, ne povestea despre războiul cela blestemat din Moldova, a mers acolo pentru a-i susține pe polițiștii moldoveni. Când a ajuns acolo mașina cu care venise era găurită,ședea lângă soldați în tranșee. Eu, ca fiecare mamă, aveam grijă, îl întrebam de ce te-ai dus acolo în Transnistria? El îmi răspundea: „Mamă cum să nu merg? Deputații șed în parlament numai pentru bani, mâncare și băutură, am mers să văd ce se întâmplă în țară, că nu mi-i indiferentă soarta țării”.
Pe tot parcursul vieții, Ion Vatamanu a promovat cu statornicie limba maternă, obârșia strămoșeasca, valorile umane. S-a încadrat activ în toate sferele culturale, științifice și politice ale Republicii Moldova, devenind făclie vie a redeșteptării poporului său.
Sergiu Barbuţa

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii