Temă de meditaţie: Păharul
Temă de meditaţie: Păharul

Un bărbat distins, care obişnuia să bea în fiecare dimineaţă un păhărel cu ţuică, se opri la cârciumă şi ceru să i se dea păhărelul – porţia obişnuită din fiecare zi. La acel moment în apropiere era un om sărac şi zdrenţăros, care i-a zis:
– Onorate domn, a-ţi permite unui tovarăş nenorocit să bea cu dumneavoastră?
Bărbatul se simţise jignit de îndrăzneala arătată de beţiu şi-i răspunse cu asprime:
– Eu nu obişnuiesc să beau cu vagabonzii.
– Prietene, n-ar trebui să fiţi aşa de mândru, – i-a răspuns vagabondul.
– Vreau să vă spun că şi eu sunt dintr-o familie nobilă ca şi dumneavoastră. Am primit şi eu o bună educaţie înainte de a începe să beau. Eram şi eu la fel de onorat. Iar acum luaţi
aminte la cuvintele ce le voi spune: Dumneavoastră vă alipiţi azi de alcool, dar să ştiţi că el vă va aduce în aceeaşi stare în care sunt eu.
Impresionat de cele auzite bărbatul lăsă jos paharul cu ţuică şi-l privi atent pe omul din faţa lui. Ochii îi erau însângeraţi, faţa umflată, încălţămintea – numai bucăţi, iar hainele – foarte murdare. Şi atunci îl întrebă:
– Băutura va adus în asemenea hal?
– Da, băutura, şi ea vă va face şi pe dumneavoastră la fel, dacă nu vă lepădaţi de ea.
După cele auzite bărbatul a luat paharul şi l-a vărsat pe podea, spunând:
– Atunci e timpul să încetez! – şi a părăsit cârciuma pentru a nu intra în acel loc niciodată.
Noi vorbim despre victimele războaielor, despre oamenii care au rămas invalizi, văduve, orfani, despre durere, lacrimi, suferinţă... Însă dacă să ne gândim câtă mizerie, durere, sărăcie, amar şi familii distruse aduce consumul de alcool. Beţia este o armă puternică, vrăjmaşul sufletelor, modul de a-i ţinea pe oameni în întuneric.
    Toate persoanele sunt chemate să se lepede de faptele întunericului, dar nu pot face acest lucru de unii singuri. Cum găsim ieşire din situaţie? Unica salvare e calea spre Mântuitorul sufletelor noastre. Fiecare va beneficia de ajutor. Cine va bate la uşă i se va deschide. Numai Domnul ne poate da iertare şi elibera de cel rău.

Zinaida Smochină-Rotaru
(Cuvântul Adevărului)

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii