O nouă carte editată de Zinaida Smochină-Rotaru a apărut de sub tipar

Un buchet de poezii - Pentru voi, iubiți copii 
„O nouă carte editată de Zinaida Smochină-Rotaru a apărut de sub tipar” (2014)
Recent la Cernăuți a apărut de sub tipar o nouă carte de versuri a doamnei  Zinaida Smochină-Rotaru din localitatea Costiceni (raionul Noua Sulița).
Cartea a fost intitulată: „Un buchet de poezii - pentru voi, iubiți copii”, și este adresată tuturor copiilor din regiune care însușesc și îndrăgesc limba română.

POETESA POPULARĂ, CARE SCRIE DESPRE,
PENTRU ŞI DE DRAGUL COPIILOR
Poezia – o rază divină a destinului, care învăluie fiinţa cu dulcele sfânt ce coboară din imensităţile sufleteşti, iar aripile gândului se avântă spre raza luminoasă a stelei de aur. Acea stea de aur este steaua talentului unei personaliţăţi deosebite, unui talent autentic, purificat în umbra dorului strămoşesc, afirmat în zâmbetul şi raza copilăriei.
Astfel ne apare la izvorul dorului o fiinţă curată ca o lacrimă, bună ca pâinea cea caldă şi simplă ca răsăritul soarelui – ZINAIDA SMOCHINĂ-ROTARU.
După cum ne-a mărturisit însăşi doamna Zinaida, dumneaei a început să scrie versuri la o vârstă tomnatică, iar gândurile îi porneau din adâncul inimii. Anume poezia i-a fost acea Lumină Salvatoare şi călăuză în viaţă, alinarea inimii, destăinuirea trăirilor sufleteşti. În primul rând, doamna Smochină-Rotaru te impresionează prin felul său de a fi – binevoitoare, sinceră, omenoasă şi sârguincioasă. Citindu-i versurile, toţi devenim copii, poposim pe tărâmurile neuitate ale Copilăriei. Aşadar, poetesa populară Zinaida Smochină-Rotaru scrie despre, pentru şi de dragul copiilor.
Colectivul redacţiei ziarului
„CUVÂNTUL ADEVĂRULUI”

ZINAIDA SMOCHINĂ-ROTARU ADUCE O NOUĂ PICĂTURĂ DE LUMINĂ ȘI DE 
IUBIRE PE FRUNTEA SENINĂ A COPIILOR DORITORI DE CUVÂNTUL SCRIS

Zinaida Smochină-Rotaru, cunoscut și apreciat poet popular din satul Costiceni, ne propune un nou volum: ”Un buchet de poezii - pentru voi, iubiți copii”.
Este o carte de versuri, ghicitori și povestiri în limba română adresată copiilor de la grădiniță și elevilor din clasele primare. Un volum în care putem citi versuri minunate despre mamă, pâinea, patria și glia sau despre animale (un capitol consistent). Autoarea ne propune versuri de factură religioasă, despre anotimpuri sau poezii dedicate copiilor poznași. Ca și în cărțile sale anterioare, poeziile doamnei Zinaida Smochină-Rotaru (publicate și în portalul Literatură Copii) sunt scrise din inimă, cu o frumoasă sinceritate, găsind limbajul cel mai potrivit pentru a-i atrage pe copii. Autoarea impresionează prin mesajul său direct, prin identificarea părții frumoase a copilăriei, a purității, a jocului.
Poezia este optimistă, dar și educativă, moralizatoare. În poezia din acest volum găsim culoare, căldură, lumină binefăcătoare. ”Soare, soare, frăţioare,/Cu lumină sclipitoare,/Spune-mi, câte raze ai/Şi pe toate cui le dai? -/Am eu multe, pentru toţi/- La copii şi la nepoţi”, scrie autoarea în poezia ”Soare, soare”.
Povestirile cuprinse în partea finală a volumului sunt pline de tâlc, de înțelepciune, titlurile lor vorbind de la sine: ”Băiatul neascultător”, ”Fetița săracă”, ”Oaspetele divin”. Salutăm cu mult drag și cu bucurie apariția acestui nou volum al doamnei Zinaida Smochină-Rotaru, o nouă picătură de lumină și de iubire pe fruntea senină a copiilor doritori de cuvântul scris.
O parte dintre poeziile cuprinse în volum vor fi publicate și în cel mai mare portal pentru literatura dedicată copiilor: www.literaturacopii.ro, unde Zinaida Smochină-Rotaru a fost, este și va fi mereu acasă.
PETRE CRĂCIUN
Scriitor de literatură pentru copii – București
LE  ADUCE  BUCURII  ŞI  VOIE  BUNĂ  LA  CEI MICI

Harnică ca o albină, poeta-populară Zinaida Smochină-Rotaru din s. Costiceni, raionul Noua Suliţă, adună nectarul verbului matern la fagurele de miere al Muzei Euterpe. Or, de 27 de ani, din 1987, osârduitoarea creatoare le aduce bucurii şi „Voie bună la cei mici”, publicându-şi poeziile în paginile ziarului „Zorile  Bucovinei”, culegând laurii aprecierii şi stimei.
Destinate micului cititor, versurile poetei copleşesc prin armonia simplităţii şi savoarea sensibilităţii lirice, prin individualitatea poetică. Adevărul e că poezia dnei Zinaida îşi are seva de la izvoare, fiind  zămislită din trăire sufletească, din sacralitatea sentimentelor, prin întoarcerea, fie doar pentru un moment, în magia copilăriei, în care intuim faptul că, indiferent de vârstă, fiecare ne regăsim.
Evident, prin farmecul metaforelor şi rimelor  de o subtilă inventivitate artistică şi naturaleţe spirituală, poeta mai trăieşte stările mirifice ale copilului, mirajele copilăriei. Şi-apoi fie că-şi înmoaie peniţa în izvorul dulce al Graiului Matern, fie că dezvăluie tainele naturii în culori poetice,  bunătatea şi dragostea din inima mamei sau mofturile lui Ionel cel poznaş,  bună cunoscătoare a psihologiei copilului, creatoarea stăruie să aplece ochiul şi inima lui spre palpitaţiile acestei   feerice lumi, ştergând limitele dintre fantastic şi real, păstrând o undă uşor sesizabilă a abordării problemelor sociale şi morale. Poeta păşeşte parcă pe neobservate, alături de  micuţii săi cititori, în lumea celor maturi, pregătindu-i astfel pe copii să recepţioneze viaţa cu surprizele ei plăcute şi neplăcute, cu bucuriile şi problemele ei.
Noi, cei de la „ZORILE  BUCOVINEI”, care îi admirăm talentul, îi urăm poetei Zinaida SMOCHINĂ-ROTARU pană inspirată, Muza Poeziei să-i şoptească neîncetat, inspirând-o la noi creaţii poetice pentru a-şi bucura micuţii cititori cu versuri inedite, care să ajungă la inima şi sufletul lor, ca ei să-şi iubească Limba, Strămoşii şi Neamul.
Felicia NICHITA-TOMA

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii