Metaforele în granit şi bronz ale lui Dumitru Gorşcovschi
Metaforele în granit şi bronz ale lui Dumitru Gorşcovschi
Sculptorul român din Cernăuţi, Dumitru Gorşcovschi, este cunoscut în ţară şi peste hotarele ei ca autorul monumentului lui Mihai Eminescu din capitala Bucovinei. Palmaresul său ar fi cu mult mai bogat, dacă minunatele sale proiecte ar fi realizate. Până acum nu s-a găsit loc pentru monumentele „Mioriţa” şi „Jertfele foametei”. În pofida acestei „tăceri” din partea societăţii, sculptorul continuă să creeze. În anul bicentenarului naşterii geniului poporului ucrainean, Taras Şevcenko, Dumitru Gorşcovschi a propus în cadrul unei expoziţii
jubiliare proiectul unui nou monument. La fel ca şi pe Luceafărul poeziei româneşti, artistul plastic cernăuţean a hotărât să-l redea pe Taras Şevcenko tânăr.
Ca sculptor al metaforei, Dumitru Gorşcovschi vede compoziţia în formă de cruce, o cruce care creşte din rădăcina călinului – simbolul luptei poporului ucrainean pentru independenţă. În vârful crucii sunt plasate figurile sculpturale: tânărul Taras Şevcenko, ţinând într-o mână „Cobzarul”, iar cu alta o îmbrăţişează pe una din principalele eroine ale creaţiei sale – Katerina cu pruncul în braţe. Deasupra lor se înalţă spre ceruri un cocor. Cuvintele incrustate pe cruce sunt menite să explice esenţa acestei metafore: „Taras Grigorovyci Şevcenko (1814-1861). Prorocului cuvântului şi artistului plastic. Viaţa lui e ca şi cea a cocorului, zburând deasupra crucii Ucrainei independente. Te auzim, Cobzare, prin veacuri. Ca şi Katerina, cu destinu-i amar, a parcurs Ucraina-mamă calea spinoasă”.
După schiţa proiectului se poate constata că este o operă sculpturală foarte reuşită, doar rămâne, după cum a lăsat scris în „cartea cu impresii” Dragoş Olaru, colaborator al Arhivei regionale de stat din Cernăuţi, ca acest chip al Cobzarului să fie înveşnicit în bronz în una din localităţile ţinutului nostru.
Zilele acestea autorul proiectului, Dumitru Gorşcovschi, ne-a comunicat că locuitorii din raioanele Chiţmani şi Vijniţa au adunat bani pentru acest monument. Dacă visul sculptorului se va împlini, acesta va fi al doilea monument al Cobzarului, creat de el şi ridicat în Bucovina. Primul a fost înălţat la Noua Suliţă, în anii 90 ai secolului trecut.

Libertatea Cuvântului

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii