Orașul Cernăuți a împlinit 606 ani de la prima atestare documentară
Orașul Cernăuți a împlinit 606 ani de la prima atestare documentară
Vechea şi frumoasa urbe cernăuţeană marchează astăzi 606 ani de la prima atestare documentară a oraşului. Cernăuţiul pentru prima dată este amintit în hrisovul emis de către domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, şi poartă data de 8 octombrie 1408, fiind întărit şi cu pecetea Muşatinilor.
Astăzi, după atâţia ani, Cernăuţiul poate fi considerat pe bună dreptate un oraş european şi multietnic, întrucât aici locuiesc reprezentanţi a zeci de minorităţi naţionale, care convieţuiesc în pace şi bună înţelegere, Cernăuţiul este înfrăţit cu numeroase oraşe europene, între acestea numărându-se oraşele
Suceava şi Iaşi din România.
Cu prilejul  celei de-a 606 aniversări a oraşului Cernăuţi,  în pieţele din bătrâna urbe au loc diverse acţiuni culturale, sportive, manifestări de caritate întru susţinerea militarilor ucraineni, care se află pe câmpurile de luptă în Estul Ucrainei. În Piaţa Maicii Domnului sunt aşteptaţi cei pasionaţi de arta populară bucovineană la târgul meşteşugarilor, unde participă meşteri populari din ţară şi de peste hotare.  De asemenea, pe străzile oraşului  Cernăuţi  cu aplauze sunt întâmpinaţi participanţii la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor “Întâlniri bucovinene”, unde şi-au anunţat prezenţa oaspeţi din diferite regiuni ale Ucrainei, din România, Republica Moldova, Polonia, Ungaria şi din alte ţări.
Manifestările prilejuite de Zilele oraşului Cernăuţi au început în această dimineaţă şi se vor încheia duminică 5 octombrie cu un spectacol de binefacere, care va avea loc în incinta Teatrului de Vară din oraşul Cernăuţi.
BucPress.eu

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii