Eminescu, poetul sufletului meu
Eminescu, poetul sufletului meu
Eminescu - cel mai mare poet român, geniul literaturii române, poetul nepereche, toate aceste afirmații despre Eminescu au devenit clișee celebre cu ajutorul cărora este caracterizat de fiecare dată când avem ceva de spus despre el.
Mihai Eminescu este un poet care a depășit toate granițele și limitele creând o opera care este extrem de actuală în societatea în care trăim. Mihai Eminescu este, cu certitudine, poetul ale cărui poezii mă fascinează, iar atunci când le citesc sau le recit, retrăiesc acele vremuri. Sunt versuri în care, adeseori, mă regăsesc.
Tinerii din ținutul nostru aș spune că nu au un interes tocmai ridicat față de lirica eminesciană, dar dacă vorbim despre elevi, atunci pot spune că ei iubesc poeziile lui Eminescu și chiar au sete de cunoașterea biografiei și operei poetului.
În experiența mea ca profesoară de limba și literatura
română, am descoperit că elevii din școlile raionului nostru își dau străduința în ceea ce privește organizarea diferitelor activități ce sunt legate de Eminescu.
Cu profund regret, îmi dau seama că limba și cultura românească este într-un ușor regres, dar nu este încă totul pierdut și ar trebui să existe mai multe poezii din opera eminesciană în manualele școlare și să cultivăm dragostea de străbuni și obicei în așa mod ca să nu permitem uitarea acestora.
Mi-e foarte greu să răspund care este poezia mea preferată din opera lui Eminescu... Fiecare poezie e diferită...Un loc aparte în sufletul meu are Scrisoarea a III-a. Nutresc un sentiment de admirație față de talentul cu care a descris în acele timpuri prezentul decăzut al societății românești și aici mă refer la partea a doua a scrisorii. Prezent decăzut de atunci și foarte actual acum. Să povestesc puțin despre Luceafărul. Nu întâmplător am utilizat termenul „să povestesc” pentru că este vorba despre o celebră poveste de dragoste pe care le-o recomand tuturor.
Livia Nicorici
Profesoară de limba și literatura română
la școala de cultura generală din Costiceni

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii