Lumină din lumină: Un crâmpei din viața Mănăstirii Bănceni

Lumină din lumină: Un crâmpei din viața Mănăstirii Bănceni
Recent a avut loc un pelerinaj al creştinilor cu genericul „Rugăciune pentru pace”. O puternică rugă către Ceruri a răsunat in limbile română, ucraineană şi rusă.
Din Cernăuţi până la Molniţa pelerinii au fost întâmpinaţi cu bucure de către săteni şi serviţi de gospodine. La Molniţa îi aştepta trapeza.
Anul acesta la pelerinaj au luat parte mulţi tineri. Aceştia au înţeles că numai credinţa în Dumnezeu şi în Domnul nos­tru Iisus Hristos, dar şi rugăciunile ne pot scăpa de răutatea şi nenorocirile, ce s-au abătut asupra familiilor noastre, asu­pra Ucrainei.
Cârţile sfinte spun: Încrede-te în Dumnezeu la nenorociri şi te roagă Lui”.
La 21 mai, în ziua Înălţarii Domnului, la Hramul Mănăstirii a venit lume  de  pe  lume  pentru  a  se închina  în  acest  sfânt
locaş. Credincioşii de toate etniile se rugau cu evlavie lui Dumnezeu pentru pace.
După liturghia divină au luat binecu­vântare de la Preasfinţitul Meletie, arhiepiscopul Cernăuţiului şi al Bucovinei, de la Preasfinţitul Longhin, stareţul Mănăstirii Bănceni. După ce au servit masa, fiind pe teritoriul Mănăsirii, pelerinii se minunau de frumuseţea creata de mâna şi mintea omenească cu ajutorul Dom­nului. Bucuria copiiilor erau păunii şi râu­leţul cu lebede. Aflăndu-te aici, în mijlocul acestei frumuseţi. îţi pare că raiul a pogorât pe aceasta palmă de pământ herţean. Acest sfânt locaş a fost ridicat cu străduinţa şi munca Preasfintelui Longhin, a preoţilor, călugărilor, câlugăriţelor şi credincioşilor, cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Plecând de la Mănăstire, oaspeţi au luat cu sine linişte sufleteas­că, bunătate, mângâiere şi Sfântul Duh în inimă.
Slăvit să fie Domnul în veci!
Olga Olaru (enoriaşă)
Libertatea Cuvântului
Foto: Gazeta de Herța, 

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii