Cu un strop de soare-n suflet... Zinaida Smochină-Rotaru

Cu un strop de soare-n suflet...
Poezia - o rază divină a destinului care invăluie fiinţa cu dulcele sfânt ce coboară din imensităţile sufleţeşti, iar aripile gândului se avântă spre raza luminoasă a stelei de aur. Acea stea de aur este steaua talentului unei personaliţăţi deosebite, unui talent autentic, purificat in umbra dorului strămoşesc, afirmat în zâmbetul şi raza copilări­ei. Astfel ne apare la izvorul dorului o fiinţă curată ca o lacrimă, bună ca pâinea cea caldă şi simplă ca răsăritul soarelui - Zinaida Smochină-Rotaru din Costiceni.
Dumneaei adună în jurul său copii dornici de poezie şi frumosul meleag al  copilăriei.  Inocenţa
şi seninătatea operelor sale a luminat atâtea feţe de copii şi de maturi prin fru­museţea şi muzicalitatea neîntrecută a versurilor sale.
Citindu-i versurile, toţi devenim copii, poposim pe tărâmurile neuitate ale Co­pilăriei. Zinaida Smochină-Rotaru este înzestrată cu harul lui Dumnezeu, ceea ce i-a dat posibilitate să se afirme cu succes în faţa copiilor, datorită scrisului său pornit din imboldurile sufleteşti sincere şi puter­nice.
Ce poate fi mai frumos pentru dumneaei, decât să-şi vadă cititorii îndrăgostiţi de poeziile sale în aşa măsură, încât să le ştie pe dina­fară, să le recite cu sufletul la gură, cu ochii strălucind de emoţie. Faptul devine şi mai semnificant când în faţă se află cei mai mici şi devotaţi cititori - copiii.
A sosit ora împlinirilor... Să batem la uşa sufletului, să dăm ascultării cugetului înţelept şi să-i alinăm inima cu un buchet de crizanteme parfumate, cules din grădina toamnei îngândurate, întrebând-o cu dor şi drag:
-Care este deviza vieţii?
-De la Dumnezeu – putere, iar de la poezie – mângâiere.
Ce crez poetic urmăriţi?
-Scriu pentru copii şi de dragul co­piilor.
-Numiţi 5 cuvinte importante pentru dumneavoastră?
-Sănătatea - că-i mai scumpă decât toate. Bucuria - floarea vieţii. Îndemnul inimii - con­duce spre Măria sa Poezia, Cartea - lumina ochilor. Liniştea - înseamnă continuitatea vieţii şi creației
-În ce constă sensul vieţii?
-Viaţa-i darul cel mai preţios.Viaţa este pentru a urma doar fapte bune!
-Care-i culoarea preferată?
-Culoarea verde - sim­bolul învierii sufletului uman şi a naturii eterne. Această culoare îmi insuflă bucurie, linişte şi optimism.
-De ce scrieţi pen­tru copii?
-Viaţa m-a impus să scriu pentru copii şi despre copii. Aceste poezii izvorăsc din amarul şi durerea amintirilor.
-Anotimpul îndrăgit?
-Primăvara! Anotimpul când am vă­zut lumina zilei!
-Locul poeziei în viaţă?
-Poezia ocupă locul de frunte, fiind­că pentru mine poezia înseamnă viaţă!
-Continuaţi gândul: copilăria este...
-Copilăria este de neuitat!
-Cum apar poeziile?
-Poeziile mele apar din idei şi ima­gini culese din viaţa cotidiană.
-Cu ce floare vă asemănaţi?
-Îmi plac crizantemele. Întocmai aşa cum crizantema înfloreşte toam­na, aşa şi eu la vârsta de 45 de ani am început toamna să scriu... Îmi place această floare, căci este rezistentă la ploi, vânturi, îndură primele geruri, este acoperită cu ză­padă, dar nu cedează greutăţilor, ne bucură cu petalele sale-felinare şi cu toate acestea - zâmbeşte; suferind zâmbeşte şi zâmbind continuă viaţa şi învinge greutăţile.
-Când vă apare zâmbetul?
-Atunci când apar poeziile pline de haz şi voie bună. Aşa, de pildă, ca „Căldarea” şi „Hăulici”.
-Ce vă poate stârni lacrimi­le?
-Amintirile despre copiii mei...
-Simţiţi nostalgia?
-Doar după scris.
-Când aţi scris prima poe­zie?
În toamna anului 1987, izvorâtă din durerea sufletului de mamă...
-Aveţi poezii îndrăgite?
-„Salcia bătrână”, „Jelui-m-aş şi n-am cui”, „Cine e bătut de soartă”.
-Cui dedicaţi poeziile?
-Copiilor. Soţului.
-Când apare inspiraţia?
-Seara.
-Ce preţuiţi în viaţă mai mult?
-Sănătatea, familia, omenia.
-Aveţi prieteni adevăraţi?
Cartea. Ziarul.

Zinaida Slănină,
profesoară la liceul raional din Noua Suliţă
Cuvântul Adevărului, Nr.13 (29 martie 2013)

Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

Comentarii