Concertul de evaluare anuală al Casei de Cultură din satul Vancicăuți

Concertul de evaluare anuală al Casei de Cultură din satul Vancicăuți
(13 noiembrie 2015)
Igor Rața - Casa părintească nu se vinde
Recent, lucrătorii Căminului cultural din Vancicăuți, raionul Noua Suliţă, condus de dl Vladimir Raţa, au organizat un concert de zile mari, o dare de seamă a activităților culturale desfăşurate în cursul anului. În prezenţa numeroşilor spectatori, con­certul de dare de seamă a fost susţinut de tineri artişti amatori.
Concertul a fost deschis de către pre­zentatoarea acestei manifestări, doam­na Tatiana Rața.
Cei mai mici interpreţii în evoluările lor au evocat dragostea pentru plaiul natal. La concert au participat mulţi so­liști, dansatori și instrumentiști talentaţi, îndrăgiţi şi aşteptaţi de publicul van­cicăuțean.
Printre cei care au încercat să îndulcească inimile și sufletele celor pre­zenți în sală cu nestematele melodii po­pu­lare ale tezaurului românesc – „Casa părintească”, “Trandafir de la Mol­dova”, Foaie verde baraboi, etc.”, au fost renumitul solist al Filarmonicii re­gionale din Cernăuți, Igor Rața, și Ros­tislav Cuciuc, elev, pasionat de cântecul popular strămoșesc.
La acest eveniment cultural au par­ticipat atât localnicii, cât și oaspeți din centrul raional, printre care și reprezentanta Casei raionale de Cultură Noua Suliţă, doamna Aliona Gulpe.

În finalul concertului, domnul Vla­di­mir Rața a ținut să le mulțumească tuturor spectatorilor pentru prezență, urân­du-le participanților succes și noi idei în activitatea de creație.Trimiteți un comentariu

1 Comentarii

Comentarii