Născută pentru a făuri minuni brodate

Născută pentru a făuri minuni brodate
(în ospeție la Viorica Plevan, meșterița populară din Suceveni)
Există la Suceveni o frumoasă tradiție – aceea de a transmite din generație în generație dragostea de frumos exprimată prin meșteșugul broderiei. La Viorica Plevan, o meșteriță cunoscută și recunoscută prin iscusința ei, au venit în vizită membrii cercului tinerilor muziologi de la școala locală și conducătoarea lor, Lilia Plevan
În casa Vioricăi Plevan ne-a impresionat diversitatea pieselor brodate: cămăşi bărbăteşti, fe­meieşti şi pentru copii, ştergare, feţe de masă, şerveţele, feţe de pernă, pieptare, covoare, horbo­te, brâie, traiste. Meşteriţa ne-a povestit că a învăţat încă din copi­lărie diferite tehnici de brodare de la mama ei,  Domnica Frătăucean.
Dintre creaţiile acestei femei talentate ne-au atras în mod deo­sebit atenţia pieptarele pentru zile de sărbători cu ornamente de o frumuseţe rară.
-De   veacuri,   spune   Viorica   Plevan,  în  zona
noastră cojocul de oaie a fost un obiect de îmbrăcă­minte larg răspândit şi îndrăgit. El ţinea de cald pe vreme rece şi era foarte comod. La fiecare casa erau oi, deci şi materie primă pentru confecţionarea cojoacelor.
De obicei, familia avea câteva cojoace: de toate zilele şi de săr­bători. bărbâteşi, femeieşti şi pen­tru copii. Ele erau din vechime un element nelipsit al portului popular, de aceea se coseau şi se împodo­beau cu mare grijă, pentru a servi mulţi ani. Iar aplicaţiile din blăniţe făceau dovada hărniciei femeii sau a fetei, a gustului ei estetic rafinat. Pieptare ornate purtau şi mirii la nunta lor.
Pentru ornare Viorica Plevan foloseşte nu numai tehnici şi culori tradiţionale, ci le şi perfecţionează, punându-şi în valoare imaginaţia. Deci, nu întâmplător consătenii şi locuitorii satelor învecinate îi fac comenzi de brodare.
-Munca mea îmi face o mare plăcere şi îmi aduce bucurie, este pentru mine o nevoie lăuntrică, o stare de spirit. Când lucrez, mi se pare că grijile din vâltoarea vieţii se duc undeva departe, mărturiseşte doamna Viorica.
Am admirat şi pieptarele broda­te de fiicele meştenţei - Domnica şi Maria. Ele au spus că au învăţat să brodeze sub îndrumarea ma­mei lor şi că pieptarele executate de ele arată deosebit de frumos în costumul naţional, armonizând perfect cu cămaşa cusută, horbo­ta, brâul şi conferindu-i o atracţie magnifică.
-Când îmbrăcăm haine naţio­nale, spun Domnica şi Maria, sun­tem cuprinse de sentimentul de mândrie că suntem parte a acestui popor talentat şi înţelept.
Vizita noastră la familia Vioricâi Plevan a fost pentru noi o adevă­rată revelaţie. Ne-am convins că pieptarele brodate reprezintă în­alta cultură estetică şi spirituală a poporului şi că Viorica Plevan contribuie major la perpetuarea ei prin transmiterea către tinerele generaţii a valorilor nepieritoare.

Ana Popescu,
elevă în clasa a XI-a la Şcoa­la generală din Suceveni,
membră a cercului tinerilor muzeologi
din cadrul Centrului de turism şi etnografie Hliboca
Sursa: Monitorul de Hliboca
(Nr.9 – 10 martie 2016)

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii