Semnificația postului de părintele Igor Andronachi din satul Tărăsăuți

Semnificația postului de părintele Igor Andronachi 
din satul Tărăsăuți, raionul Noua Sulița
Părinte, am ajuns în perioada Postului Învierii Domnului. De ce ar trebui ca orice credincios să postească? Care este rolul postului în viaţa noastră?
Iată-ne și anul acesta cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns în Postul premergător celei mai mari sărbători creștine, care de fapt este și cel mai important eveniment istoric din viața creștinilor - anume Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Cel mai eficient medicament împotriva lăcomiei pântecelui este postul. Postul este un exercițiu de înfrânare a poftelor trupești și de întărire a voinței. Toate posturile rânduite de Biserica Ortodoxă au o importanță deosebită pentru viața spirituală a credincioșilor, însă o atenție deosebită trebuie să-I acordăm Postului Mare, deoarece astfel ne pregătim să ne facem părtași Învierii Domnului. Prima poruncă dată de Dumnezeu oamenilor, a fost porunca postului. Însă încălcarea poruncii a adus la alungarea omului din paradis,căderea în păcat, precum și venirea în lume a bolilor, suferinților, încercărilor și ai morții. În perioada de post, omul are prilejul de a sta de vorbă cu sine însuși prin meditație la scopul vieții sale, și cu Dumnezeu – prin rugăciune. Postul sufletului sau primăvara sufletului este perioada în care ne îndreptăm mai mult gândurile și rugăciunile spre Dumnezeu, ne mustrăm pe noi pentru săvârșirea păcatelor, și în general aceasta este perioada faptelor bune. Sfinții Părinți ne vorbesc despre faptul că postul adevărat este cel al sufletului, atunci când omul renunță la pornirile sale lumești pentru a se dedica în totalitate rugăciunii și comuniunii cu Dumnezeu.
Care este rostul postului?
Postul întărește și păstrează sănătatea trupului, curațește și dă aripi sufletului. Mântuitorul însuși a postit patruzeci de zile înainte de a începe propovăduirea evangheliei Sale.(Matei 4.2)
Câte feluri de posturi există?
Biserica Ortodoxă a stabilit pe durata anului patru posturi de mai multe zile: • Postul Mare • Postul Nașterii Domnului • Postul Sfinților Apostoli • Postul Adormirii Maicii Domnului De asemenea există posturi de o zi: ajunul Botezului Domnului, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, Înălțarea Sfintei Cruci, precum și fiecare zi de miercuri și vineri, excepție făcând zilele de harți. Potrivit Sfântului Vasilie cel Mare, pentru bolnavi el este mama sănătății, iar pentru cei sănătoși – păzitoarea tăriei trupului. Celor bolnavi, slabiți, copiilor, femeilor gravide și care alăptează li se fac anumite „dezlegări”.
Cum trebuie să postim?
 Răspunsul la această întrebare ni-l dă Biserica prin cântările ei din slujbele Postului celui Mare: „Să postim, post primit, bineplăcut Domnului; postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământul mincinos. Lipsirea acestora este postul cel adevărat și bineprimit”.
Vă rog să dați un îndemn cititorilor și tuturor creștinilor pentru Postul Mare?
Îndemn ca fiecare creștin să înceapă această perioadă de asceză cu smerenie, cu rugăciune, cu iertare, și cu dorința de a aduna toate roadele cele bune ale Postului, care pot fi dobândite doar prin rugăciune și prin săvârșirea faptelor bune. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvânteze pe toți, ca împreună să ajungem cu bine la luminatul praznic al Învierii Domnului și într-un glas să spunem cu nemărginită bucurie: „Hristos a Înviat”, „Adevărat a Înviat”.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii