Postul - primăvara sufletului. Conferință teologică la parohia Nașterea Maicii Domnului din Satul Mare

Postul - primăvara sufletului. Conferință teologică la parohia Nașterea Maicii Domnului din Satul Mare, raionul Herța
(13 martie 2018)
Marți, 13 martie 2018, în parohia Nașterea Maicii Domnului din localitatea Satul Mare (Pilipăuți), raionul Herța, cu binecuvântarea ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţilor și Bucovinei și la inițiativa părintelui paroh Igor Andronachi a avut loc conferința cu tema „Postul - primăvara sufletului”Reprezentanți ai Mitropoliei Cernăuților și Bucovinei, ai Societății Bibliotecarilor Bucovineni, ai Consulatului României din Cernăuți, ai proiectului transfrontalier Cartea unește inimi, ai Școlii din localitate, precum și domnul primar și preoți din localitățile din apropiere au conferențiat pe parcursul a două ore pe tema postului.
După primirea invitaților în frunte cu preacuviosul părinte secretar al Mitropoliei Cernăuțiului și Bucovinei, părintele paroh a deschis conferința cu un cuvânt despre importanța postului în viața creștinului și mai ales a Postului Mare „prin care ne pregătim să ne facem părași Învierii Domnului”.
Preacuviosul părinte arhimandrit Nichita, secretarul Mitropoliei Cernăuțiului și Bucovinei, a dat citire cuvântului pastoral al Mitropolitului Meletie care din binecuvântate pricini nu a putut fi prezent. Scrisoarea pastorală oglindește dragostea pe care o are față de păstoriții Sfinției sale.
Preacucernicii părinți Pavel Dumitru, blagocinul raionului Herța și Mihail Moisei, parohul bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din satul Forosna, raionul Noua Suliță, au continuat să vorbească despre semnificația și importanța postului în viața noastră, actualizând învățătura despre post la provocările zilelor noastre.
În discursul său, domnul consul Edmond Neagoe, de la Consulatul României din Cernăuți a îndemnat ca în această perioadă să ne aducem aminte de cei trecuți la Domnul și de asemenea și de martirii de la Lunca, cărora le-a dedicat și o emoționantă poezie.
Amintind de tradițiile locale legate de post, domnul primar, Dumitru Lupu, și-a încheiat discursul cu un exemplu practic legat de post: cerând iertare consătenilor dacă în vreun fel i-a supărat.
În cuvântul său, despre Postul în Sfânta Scriptură, domnul Postolachi Vasile, profesor de Religie la Școala Gimnazială nr. 1 Rădăuți-Prut (Județul Botoșani) și inițiatorul proiectului transfrontalier, Cartea unește inimi, a atras atenția că în post nu trebuie să ne rezumăm doar la abținerea de la diferite mâncăruri ci trebuie să îl completăm și cu fapte vrednice: iubirea aproapelui, pocăință și rugăciuni și totodată să nu renunțăm la postul trupesc sub pretextul că îl ținem pe cel sufletesc.
Doamna Iulia Airinii, profesoară de limba română la Școala Medie de Cultură Generală din localitatea Satu Mare a vorbit despre importanța postului, accentuând importanța postului sufletesc în viața noastră, fără de care înfrânarea la alimente nu ar avea nicio valoare.
În discursul său, domnul Vladimir Acatrini, istoric și președintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni, a făcut un excurs în viziunea medievală despre importanța postului, arătând că și atunci postul ocupa un loc important în viața strămoșilor noștri.
Doamna Maria Buga, director a Școlii Medii de Cultură Generală din Satul Mare a analizat detaliat cele patru posturi mari din Biserica Ortodoxă, punctând istoricul și importanța lor. Doamna Livia Pompaș, șefa de studii a Școlii din localitate a vorbit pe larg despre frumusețea Canonului cel Mare, al lui Andrei Criteanu precum și despre slujbele Postului Mare și particularitățile lor. Ca o încununare a acestora, doamna Alexandrina Apetroi, profesoară de limba ucraineană la Școala mai sus menționată, a vorbit despre importanța săptămânii mari atrăgând atenția că această săptămână trebuie să fie îndreptată și închinată lui Dumnezeu și nu celor lumești.
Și cum postul privește și trupul, părintele paroh Igor Andronachi a vorbit despre beneficiile surprinzătoare pe care le are postul asupra trupului.
Menționăm de asemenea că frumoasele discursuri ale celor prezenți au fost intercalate de cântări bisericești specifice acestei perioade intonate de către corul Parohiei Nașterea Maicii Domnului, având ca dirijor pe doamna Alexandrina Apetroi.
Conferința s-a încheiat cu un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh, adresat tuturor celor prezenți.
Sergiu Barbuța; Vasile Postolachi

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii