Liceul din orașul Noua Sulița: Cuvântul românesc se mai reține în gară…

Cuvântul românesc se mai reține în gară…

Liceul din Noua Suliță, într-adevăr, se află în vecinătatea gării din acest oraș – jumătate bucovinean și jumătate basarabean, dacă ne conducem după „geografia” celor două imperii – austriac și rus – care pe timpuri au avut hotar anume aici. Chiar și arhitectura celor câteva clădiri ale școlii se aseamănă cu cea a gării. E îndreptățită și afirmația că absolvenții ei urcă în trenul vieții cu bagaje mari de cunoștințe.

O bună parte din aceste cunoștințe au fost primite în limba română, graiul matern al mai multor nouăsulițeni. Din perioada sovietică vine tradiția de a numi cele trei școli din Noua Suliță după limba de predare a obiectelor: „școala ucraineană”, „școala rusă” și „școala moldovenească” (adică „românească”). Dar au sosit timpuri noi, cu deschidere spre învățământul occidental, și statutul acestor școli s-a schimbat. Și primul pas în această direcție a fost întreprins de regretata directoare a școlii cu limba română de predare, Valentina Balan, obținând pentru instituția sa de învățământ statutul de liceu. 

Nu este vorba de o simplă schimbare a denumirii, ci de schimbarea nivelului de instruire.

„Liceul este o carte de citire”
(scurtă caracteristică)
„Scopul de bază al liceului constă în educarea unei personalități creative, care acumulează în sine cele mai bune calități morale și va putea în viitor să se realizeze cu succes. Astăzi, colectivul liceului lucrează intens la afirmarea principiilor școlii noi, unde elevul trăiește o viață împlinită, își proiectează viitorul, luând în considerație posibilitățile proprii. Își pune în față scopul autoinstruirii. Elevii Liceului raional participă activ la diverse acțiuni raionale, regionale și internaționale. Colaborăm cu diferite țări vecine. Suntem participanții proiectului învățământului multilingv „Calea către o viață sănătoasă prin dezvoltarea infrastructurii sportive transfrontaliere”, a proiectelor „Pas cu pas pentru colectarea separată a deșeurilor” și „Compola”. Colectivul pedagogic al liceului, pentru meritele deosebite la Concursul „Talentele tale, familie de pedagogi” a fost menționat cu „Marele Premiu”. Aceste merite sunt rezultatul muncii inspirate a elevilor și profesorilor, fiind susținuți și înțeleși de părinți. 

Liceul e cartea de citire, 
Lecțiile toate-s scrise-n ea. 
Tot ce-nveți cu dor și cu iubire 
De la firul ierbii pân’la stea”

„Nu trebuie să-i îndepărtăm pe copii de graiul și cultura neamului lor”
Situația demografică, cauzată de procesele de migrație, se face simțită și la Liceul raional din Noua Suliță. Deși aici vin să învețe elevi din mai multe sate – Marșinți, Stroiești, Priprutea, Vancicăuți, Coteleu – numărul elevilor e în scădere, în comparație cu numărul lor din trecutul nu prea îndepărtat. 

– În anul acesta de învățământ avem 203 elevi, concretizează directoarea liceului, doamna Ina Calistruc. Sunt clase paralele românești și ucrainene. În clasa întâi sunt 16 elevi și nici unul la română. Constatăm cu oarecare îngrijorare acest lucru, dar credem că situația se va ameliora. Au mai fost asemenea cazuri în istoria nouă a liceului. La anul viitor precis că vom avea clasa întâi românească, deoarece se lucrează cu părinții și unii dintre ei ne-au asigurat că-și vor da copiii în clasa românească. Voi sublinia că în clasele ucrainene limba română este un obiect de studiu obligatoriu. Avem profesori la română foarte buni: Tamara Hodoba, Marina Nichitina, Zinaida Slanina. 

– Cu câțiva ani în urmă o elevă de la Liceul raional Noua Suliță, discipola profesoarei Tamara Hodoba, a ocupat locul întâi la Olimpiada internațională la limba română, care s-a desfășurat în România. Cum credeți, un asemenea succes se poate repeta? 

– De ce nu? Doar limba română se învață în liceu la fel de serios ca și alte obiecte. Tradiția românească se păstrează în instituția noastră de învățământ. Elevii noștri au proiecte comune cu vârstenii lor din Ungheni și Fălești, Republica Moldova. Vara aceasta s-au odihnit în tabere din România. Cu alte cuvinte, nu sunt îndepărtați de graiul și cultura neamului lor. 

– Potrivit rezultatelor testelor independente externe din anul curent Liceul raional Noua Suliță are un rating bun între instituțiile de învățământ mediu din regiune. Au contribuit la aceasta și absolvenții care au studiat obiectele școlare în limba română? 

– Desigur. La liceu se acordă o atenție deosebită pregătirii pentru susținerea testelor. Din 17 absolvenți 10 au devenit studenți la instituțiile de învățământ superior. Din propria experiență știm că nu are importanță atât de mare în ce limbă a studiat materialul elevul, decisive sunt profunzimea și orizontul cunoștințelor. 

Forța de gravitație a limbii materne 
Absolventul de cândva al acestei instituții de învățământ, scriitorul Grigore Crigan, afirma că aici activau (prin anii 50-60 ai secolului trecut) profesori excelenți, unii dintre ei având chiar studii obținute la universități europene. În zilele noastre unii absolvenți ai liceului au reușit să se înscrie la instituții de învățământ superior din Europa. Însă important este ca la școala de lângă gara din Noua Suliță să se simtă forța de gravitație a limbii române, ca în trenul vieții să urce tineri cu bagaje de cunoștințe solide și cu dragoste față de neamul lor.

Vasile Carlașciuc

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii

Comentarii