Cercetătorul și pedagogul basarabean Ion Botgros, condus pe ultimul drum

Duminică, 4 octombrie, comunitatea științifică basarabeană, alături de familia îndurerată, și-a luat ultimul rămas bun de la cel care a fost Ion Botgros, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, personalitate notorie pe arealul pedagogic originară din Costiceni.
Potrivit celor apropiați savantul a decedat în noaptea de 2 octombrie din cauza insuficienței cardiace.

Transmitem familiei sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească-n pace!

Ion Botgros s-a născut la 24.08.1942, din părinți români Vasile și Daria Botgros – oameni de frunte în sat.
1949 – 1959 Studii la școala medie de cultură generală din satul Costiceni.
1964 Absolvește cu mențiune Facultatea de Fizică și Matematică (secția Fizică), Universitatea de Stat din Moldova.
1965 – 1966 Efectuează un stagiu profesional la Institutul de Fizică și Tehnică din or. Leningrad, specializându-se în Fizică și Tehnologia monocristalelor semiconductoarelor de tipul TlSbSși TlSbSe2.
24.11.1976 Conferirea titlului de doctor în științe fizico-matematice (Academia de științe; conducător științific – Amos Ceban, doctor habilitat în științe fizico-matematice). Tema tezei: Obținerea și cercetarea proprietăților fizice ale monocristalelor de tipul TlSbSși TlSbSe2.
01.09.1985 – 15.08.1991 Continuă activitatea științifică în domeniul educației în cadrul Institutului de Perfecționare a Cadrelor Didactice, or. Chișinău, în calitate de conferențiar universitar la Catedra de Matematică și Științe Exacte. Elaborează primele lucrări în domeniul educației.
16.08.1991 – 16.08.1999 Cercetător științific principal, Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, or. Chișinău. În această perioadă este conceptualizată disciplina integrată Științe, implementată în învățământul preuniversitar: începând cu anul 1996 – la treapta primară (cl. a II-a – a IV-a) și cu anul 2000 – la treapta gimnazială (cl. a V-a).
16.08.1999 – 01.01.2005 Șef laborant Curriculum, Institutul de Științe ale Educației, mun. Chișinău. În această perioadă, sub conducerea sa, este elaborată prima monografie ce vizează dezvoltarea curriculumului în Republica Moldova: Curriculumul școlar: proiectare, implementare și dezvoltare, editată în anul 2007. În cadrul proiectului Reforma învățământului secundar-general, s-a deplasat în toate centrele raionale din țară, promovând ideile inovatoare ale reformei curriculare, având întâlniri cu specialiști de la direcțiile de învățământ și profesori. Anume atunci are loc trecerea de la programele analitice la curricula școlare.
01.01.2006-31.12.2010 Șef sector Științe Reale, Institutul de Științe ale Educației, mun. Chișinău; participă la dezvoltarea curricula școlare în contextul formării competențelor.
2005 – 2014 Secretar științific al Seminarului Științific de profil din cadrul Institutului de Științe ale Educației.
01.01.2011-31.12.2014 Șef sector Educație Științifică, Tehnologică și Fizică, Institutul de Științe ale Educației. Sunt reproiectate manualele școlare la disciplina Fizică clasele a VII-a – a IX-a și clasele a X-a – a XII-a (profil umanist) în viziunea metodologiei de formare a competențelor școlare specifice disciplinelor reale. Tot în această perioadă este promovată ideea proiectării curricula școlare integrate Științe, clasele a X-a – a XII-a, profil umanist.
Din 2004 Cercetător științific coordonator, sectorul Calitatea Educației, Institutul de Științe ale Educației.


Trimiteți un comentariu

0 Comentarii